Firestorm – základní nastavení prohlížeče

Nastavení možností prohlížeče Firestorm najdete v Preferences, klávesová zkratka Ctrl+P. Lze ho z velké části používat ještě před nalogováním, tedy na úvodní obrazovce.

Výchozí místo po přihlášení

Na první záložce General nahoře lze zvolit Start in Location a možnost vybrat místo, na které se nalogujete, už na úvodní obrazovce zaškrtnutím volby Show Start Location on Login Screen.
Pak tuto volbu najdete při každém spuštění klienta na úvodní obrazovce dole, hned vedle přihlašovacího jména a hesla. Umožňuje se nalogovat na poslední místo, kde jste se minule nacházeli, na Home, nebo do konkrétního místa kdekoli ve virtuálním světě, pokud znáte jeho jméno.

preferences-general

Nastavení grafiky

Jedním z nastavení, které rozhodují o komfortu a rychlosti zobrazování je nastavení grafiky. V případě silného stroje a rychlého připojení k internetu si můžete dovolit zapnout všechny možné efekty, pokud máte problém s rychlostí vykreslování a pohybem, nejdříve upravte nastavení grafiky v Preferences na záložce Graphics.
Můžete buď využít přednastavených stupňů kvality zobrazení od Low (nejrychlejší, nejméně detailů) až k Ultra (nejvíce detailů, nejnáročnější na výkon), nebo využít Advanced nastavení jednotlivých položek.

preferences-graphics

Jedním z důležitých nastavení je vzdálenost, na kterou „vidíte“, tedy do jaké dálky se vám objekty vykreslují. Ovládá se posuvníkem Draw Distance. Čím méně metrů, tím menší zátěž pro váš počítač. To platí i u ostatních posuvníků, čím nižší hodnota, tím menší zátěž pro počítač.

V levém sloupci Shaders – zobrazují lesky, odrazy a stíny předmětů. Pokud to není problém, nechte si zatržené alespoň Basic Shaders. Ostatní volby jsou grafickým vylepšením prostředí okolo vás, pokud máte problém s grafikou, vidíte pohyby okolo sebe trhaně, nepohybujete se hladce, vypínejte je postupně zdola.

Hudba a média

Další z nastavení, které se vám může hodit, ovládá možnost přehrávání zvuků.

preferences-sound1

Na obrázku je nastaveno následující:

Mute when minimized – není zatrženo, pokud zminimalizujete okno prohlížeče, nebo se přepnete do jiné aplikace, budete i nadále slyšet hudbu, audio stopu videa i voice.

Streaming music, Media a Voice chat mají zatrženo Enabled – máte povoleno slyšet hudbu z audio i videostreamu i Voice lidí okolo sebe.

preferences-sound2

Allow Media to auto-play – po teleportu na místo může být automaticky spuštěna hudba i další média, která se na tomto místě nacházejí. Toto může způsobit, že slyšíte více věcí zároveň. Vypněte si všechny nebo jen vybrané horním pravém rohu jak je označeno na obrázku.

Voice

Voice je hlasová komunikace s avatary, ke které potřebujete mikrofon a sluchátka nebo reproduktory.

preferences-sound-voice

Základní nastavení hlasové komunikace najdete v Preferences (Ctrl+P) – Sound & Media, záložka Voice
Hear Voice from Avatar/Camera position – umožňuje nastavit, zda slyšíte Voice z pozice avatara – výhodné při přednáškách nebo tam, kde se váš avatar příliš nepohybuje, tedy zvuk slyšíte konstatně, ale můžete libovolně zoomovat po okolí nebo prezentacích přednášejícího.
Zvuk z pozice kamery znamená, že při každém zoomovaní se pro vás změní hlasitost všech mluvících.

Show voice visualizer over avatars – ukazuje nad každým avatarem bílou polopůrhlednou tečku, pokud avatar mluví, indikátor ukazuje zelené vlny, jejich velikost závisí na hlasitosti mluveného slova.

Toggle speak on/off when I press: Middle Mouse – zatržená volba umožňuje nejjednodušší ovládání Voice, pokud chcete i mluvit – přepínačem. Zvolené je střední tlačítko myši (zmáčknutené kolečko), a slouží jako přepínač. Při prvním zmáčknutí (zmáčknout a pustit, nedržet) je slyšet hlas vašeho mikrofonu, po druhém zmáčknutí je váš mikrofon pro ostatní vypnut.
Zvolit si můžete i kterékoli jiné tlačítko či klávesu a to volbou Set Key.
Mluvení do Voice lze také ovládat pomocí zmáčknutí tlačítka Speak z dolní lišty nástrojů.

Denní doba a prostředí

Položka menu World – Sun vám umožňují nastavit klienta na požadovanou denní a noční dobu. Pokud vám nevyhovuje střídání dne a noci, po zvolení např. Midday (Ctrl+Alt+Y) se nastaví prostředí okolo vás na poledne a zůstane takto nastavené tak dlouho, dokud to nezměníte, teleportujete se na jiný region nebo se zavřete prohlížeč.

Položka menuWorld – Environment Editor Kromě denní doby si můžete i velmi přesně nastavit parametry atmosféry, mraků na nebi, stínů a vody, které můžete využít při fotografování.

midday