První přihlášení

Otevřete Firestorm pro OpenSim. Na úvodní obrazovce zkontrolujte, že máte ve spodní části možnost vybrat si správný grid – Kitely. Tato možnost by měla být přednastavená, ale pokud není vidět pole pro výběr gridu, v Preferences (Ctrl+P) na záložce Advanced zatrhněte možnost Allow login to other grids…

Zadejte jméno a příjmení svého avatara s mezerou mezi nimi (platí pro přihlášené pomocí Facebooku nebo emailu), heslo, zvolte místo, kam se chcete přihlásit, nebo nechte Last Location pro poslední navštívené místo, a přihlašte se klinutím na tlačítko Log In.

kitely-login

Pokud váš prohlížeč nemá nastavené Kitely jako jednu z voleb světů, nastavte si prohlížeč v Preferences. Na záložce Opensim přidejte Kitely jako nový svět s těmito parametry:

grid

Přihlašte se výše popsaným způsobem.