Základní pohyb ve virtuálním světě

V prohlížeči lze mnohé akce provést několika různými způsoby. Naučte se nejpraktičtější:

Pohyb avatara

Šipky na klávesnici pohybují avatarem – chůze vpřed a vzad, otáčení doprava a doleva.
Dvojí rychlé zmáčknutí a držení šipky nahoru – avatar běží

PageUp, PageDown – krátký stisk PgUp – avatar vyskočí, delší stisk PgUp nechá avatara vzlétnout. PgDn je let směrem dolů.

Otáčení pohledem okolo avatara a zároveň otáčení avatarem ve stejném směru lze dosáhnout kliknutím kdekoli na avatara a držením levého tlačítka myši, zatímco pohybujete myší.

Pohyb kamery

Prostřední kolečko myši slouží jako jednoduchý zoom.

Velmi důležitá je možnost dívat se a jakéhokoli pohledu, nejen z pohledu avatara. Je možné se avatarem vůbec nepohybovat přesto vidět cokoli z kterékoli strany, zevnitř, v jakékoli vzdálenosti od avatara.

Alt + levé tlačítko myši – horizontální rotace nebo vzdalování od objektu
Ctrl + Alt + levé tlačítko myši – rotace okolo objektu všemi směry
Esc – návrat do default úhlu pohledu

Po stisku klávesy Alt se kurzor změní na lupu. Myší ho posuňte nad jakýkoli objekt ve virtuálním světě. Stiskněte levé (obvykle používané) tlačítko myši. Váš pohled se vycentruje vůči objektu, nas kterým byl kurzor myši – pohled je nyní „opřen“ o tento objekt. Pohybem myší zprava doleva otáčíte pohled okolo tohoto objektu. Pohybem myší zepředu dozadu přibližujete a vzdalujete pohled od tohoto objektu.

Přidáním tlačítka Ctrl měníte význam pohybů myši. Jsou-li stisknuté klávesy Ctrl+Alt+levé tlačítko myši, pohyb myši rotuje do všech stran okolo zaměřeného objektu.

Pouštěním a stisknutím klávesy Ctrl v průběhu pohybu můžete dosáhnout kombinací všech těchto pohybů.

Posunutím pohledu, puštěním kláves i tlačítka myši a zaměřením pohledu na jiný objekt (přesunutím kurzoru nad tento objekt) můžete postupně „procházet“ pohledem i velmi vzáldená místa, místa za vámi, uvnitř budov a podobně.

Pokud se „ztratíte,“ zmáčkněte klávesu Esc jednou nebo dvakrát, pohled se vrátí do přednastaveného úhlu.